Fotografie

Fotografie is een mogelijkheid om mensen en gebeurtenissen in beeld te brengen. 

 

De eeuwigheid in een fractie van een seconde, af en toe op zichzelf staande fotografie.

Af en toe inspiratie voor een schilderij.